The Banh & Mi

The Banh & Mi

Vietnamese   $$$$$

Leichhardt

Grumpy Bean Cafe

Grumpy Bean Cafe

Cafe   $$$$$

Leichhardt

Flood Street Carousel

Flood Street Carousel

Cafe   $$$$$

Leichhardt

Verona Italian and Seafood

Verona Italian and Seafood

Italian   

Leichhardt

Little Sicily

Little Sicily

Italian   $$$$$

Leichhardt

Cafe Bones

Cafe Bones

Cafe   $$$$$

Leichhardt

Cafe Gioia

Cafe Gioia

Italian   $$$$$

Leichhardt

Cafe Rodizio

Cafe Rodizio

South American   $$$$$

Leichhardt