Emu Hotel

Emu Hotel

Bistro   $$$$$

Morphett Vale

Oh! Calcutta Indian Restaurant

Oh! Calcutta Indian Restaurant

Indian   $$$$$

Morphett Vale

Dee Dee's Cafe

Dee Dee's Cafe

Cafe   $$$$$

Morphett Vale

Pan Indian Restaurant

Pan Indian Restaurant

Indian   $$$$$

Morphett Vale