Temaki Bar

Temaki Bar

Japanese   

Bondi Junction

Nikuzo Japanese BBQ

Nikuzo Japanese BBQ

Japanese   

Bondi Junction