Soy Japanese Restaurant

Soy Japanese Restaurant

Japanese   $$$$$

Bondi Beach

Myoko Sushi Bar

Myoko Sushi Bar

Japanese   $$$$$

Bondi Beach

Fishbowl Bondi Beach

Fishbowl Bondi Beach

Japanese   

Bondi Beach

PaperPlanes Restaurant Bar

PaperPlanes Restaurant Bar

Japanese   $$$$$

Bondi Beach