Cam's Kebab House

Cam's Kebab House

Turkish   $$$$$

Mentone

Guzel Istanbul

Guzel Istanbul

Turkish   

Mentone