Glenroy RSL

Glenroy RSL

Modern Australian   $$$$$

Glenroy

Spirits n Spices

Spirits n Spices

Indian   $$$$$

Glenroy

Chef Lanka

Chef Lanka

Sri Lankan   $$$$$

Glenroy

Silver Sage Cafe

Silver Sage Cafe

Modern Australian   $$$$$

Glenroy

Cafe Stradina

Cafe Stradina

Cafe   $$$$$

Glenroy

Middle Street Food & Coffee

Middle Street Food & Coffee

Cafe   $$$$$

Glenroy