The Gap Tavern

The Gap Tavern

International   $$$$$

The Gap

Siam Garden

Siam Garden

Thai   $$$$$

The Gap

Walkabout Creek Cafe

Walkabout Creek Cafe

International   $$$$$

The Gap

The Lodge

The Lodge

Cafe   $$$$$

The Gap

Zegatos Steak & Pasta Cafe

Zegatos Steak & Pasta Cafe

Modern Australian   $$$$$

The Gap

Cafe Tara

Cafe Tara

Cafe   $$$$$

The Gap

Walton's Pantry

Walton's Pantry

Cafe   $$$$$

The Gap